אבחון פסיכולוגי

הערכה המתייחסת להיבטים קוגניטיביים, רגשיים ובין אישיים של הילד. ההערכה נועדה להכיר את הילד בצורה רחבה ומעמיקה וללמוד על כוחותיו לצד מיפוי קשייו. כך יכולה להיבנות תוכנית התערבות פרטנית ומערכתית המותאמת לילד.

בהיבט הלימודי ההערכה נועדה לסייע לתלמידים להשתבץ למסגרת החינוכית המתאימה ביותר או על מנת לדייק את הסיוע הניתן במסגרת החינוכית הנוכחית.

  • בחינת המסגרת המתאימה על מנת שיוכל לקבל מענה מיטיבי לשלב בו נמצא תוך התייחסות לצרכיו, קשייו ויכולותיו – הישארות שנה נוספת בגן חובה, הדלגה מגן טרום חובה לכיתה א', מעבר לחינוך מיוחד (כיתת חינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד).
  • בחינת הסיוע המתאים במסגרת החינוכית- שעות הוראה מתקנת ודרכי הוראה מותאמות במסגרת החינוכית ומחוצה לה, הפנייה למענה רגשי, בניית תוכנית התערבות בכיתה וכו'. בגילאי החטיבה והתיכון ההתאמות הניתנות לילדים שונות מאלו שניתנות בביה"ס היסודי תוך התייחסות להתאמות בבחינות הבגרות.

השלב הראשון של ההערכה כולל מפגש עם ההורים במהלכו נסקרות אבני דרך התפתחותיות חשובות בחייו של הילד ומתקבל רקע חינוכי, משפחתי והתפתחותי. בשלב זה מתחיל הפסיכולוג להכיר את הילד דרך עיני ההורים, הדמויות המשמעותיות בחייו. אל מפגש זה מגיעים עם שאלון גננת יועצת בית הספר. השאלון נמסר להורים וכך מתקבלת תמונה לגבי מצבו במסגרת החינוכית, מסגרת אשר ממלאת נתח משמעותי בשגרת יומו של הילד. השלב השני כולל מפגש או שניים עם הילד, בהתאם לקצב התקדמותו האישי, על מנת להכירו ולהעריך את תחומי החוזק והקושי. ההערכה כוללת בחינת יכולות אינטלקטואליות לצד היבטים רגשיים כדי ללמוד על עולמו הפנימי של הילד. לבסוף נערך משוב עם ההורים, בו הם מקבלים את הדו"ח הכתוב ונמסר מידע אודות ממצאי ההערכה והמלצות מותאמות אישית בהתאם למאפייני הילד והמשפחה.

וועדות שילוב המתקיימות לצורך קבלת שעות הוראה מתקנת (שעות שילוב) בגן ובבתי ספר מתנות קבלת סיוע בהצגת במסמך קביל. האבחון הפסיכולוגי מהווה מסמך קביל לוועדות שילוב וכן לוועדות אפיון וזכאות בגני ילדים ובתי ספר יסודיים.

אבחון אצל פסיכולוג חינוכי קביל לקבלת החזרים עבור חברות הביטוח, בהתאם לסוג הביטוח.

דילוג לתוכן